Masami Nagaya

Masami Nagaya

Iaido e Aikido
Chi Sono

Direttore Tecnico e Responsabile settore Iaido (Aikido c.n.3°dan, Iaido c.n.3°dan)

Sport
Contattaci su Whatsapp